Kútgépészet

Kútgépészet
                   
Ásott kútak vagy fúrtkútak
gépészetének kivitelezését és
karbantartását vállaljuk.
A kútak gépészetének meg-
tervezésére és kialakítására elő-
zetes felmérések és egyezteté-
sek után kerülhet sor. Ennek ér-
dekében kérjük vegyék fel ve-
lünk a kapcsolatot a:

gepesziroda@gmail.com
06-30-859 7789

elérhetőségeken.
Köszönjük!
Kútgépészet tervezése, kivitelezése és karbantartása!